Brochures en overdrukken uit het Multatuli Museum > Digitalisering

Voor deze website is gebruik gemaakt van de preservation microfilms, die vervaardigd zijn in het kader van het Metamorfozeprogramma voor behoud van het papieren erfgoed. Er is gescand vanaf deze films. De teksten op de scans zijn middels OCR software herkenbaar gemaakt. De ge-OCR-de bestanden zijn om financiële redenen vooralsnog niet gecorrigeerd.

Omdat de brochurecollectie van het Multatuli Museum een levende collectie is en er dus steeds nieuwe aanwinsten zijn, is het aantal brochures dat digitaal ter beschikking is via het Geheugen van Nederland niet gelijk aan dat wat daadwerkelijk aan brochures in het Multatuli Museum beschikbaar is.

Voorbeelden uit deze collectie Brochures en overdrukken uit het Multatuli Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie