Brochures en overdrukken uit het Multatuli Museum > Over de collectie

De collectie die op deze pagina's te zien is omvat circa 600 brochures en overdrukken. Dit zijn publicaties van en over Multatuli, over de Multatulistudie, over het Multatuli Museum en het Multatuli Genootschap uit de periode 1835-2000. De collectie bevat vele uiterst zeldzame brochures van veelal obscure uitgeverijen. Deze uitgeverijen zijn vaak van socialistische of anarchistische signatuur. Een aantal brochures bevatten aantekeningen in handschrift van Multatuli en anderen.
Het materiaal is allemaal afkomstig uit de brochure- en overdrukkencollectie van het Multatuli Museum. Deze collectie valt globaal in drie delen uiteen:

1. de publicaties van Multatuli
2. de publicaties over Multatuli
3. de publicaties over andere onderwerpen

In de eerste categorie komen pamfletten, open brieven en artikelen van Multatuli voor. Ook zitten er afleveringen van de Ideën bij. Het betreft in dat geval de oorspronkelijke, tamelijk zeldzame verschijningsvorm van dit werk, namelijk losse katernen. De tweede categorie bevat teksten over Multatuli, zijn leven en werk. Tevens komen publicaties voor waarin auteurs een polemiek aangaan met Multatuli. Soms ook betreft het polemiek tussen voor- en tegenstanders van Multatuli.

De derde categorie bevat teksten over allerlei onderwerpen die niet direct met Multatuli’s leven en werk samenhangen. Het zijn teksten over meer algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld onderwijs en godsdienst. Het gaat wel altijd om materiaal dat bruikbaar en onmisbaar is voor de Multatulistudie.

Voorbeelden uit deze collectie Brochures en overdrukken uit het Multatuli Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie