Collectie Multatuli > Over de collectie

De kern van de collectie Multatuli van de UBA is afkomstig van het Multatuli Genootschap. De collectie bevindt zich sinds 1957 als bruikleen en is sindsdien aangevuld door schenkingen en aankopen. Tegenwoordig maakt het materiaal deel uit van de Bijzondere Collecties. Het Multatuli Genootschap beheert zelf een collectie voorwerpen en documentatie in het Multatuli Museum

Rangkas Bitung: assistent-residentswoning, ca.1910. Foto.

Behalve voor kennis over het leven en werk van Multatuli is de collectie ook van belang voor de biografieën van de talrijke personen met wie hij in contact stond. Meer algemeen biedt de collectie inzicht in de tijd en de cultuur waarin Multatuli en zijn tijdgenoten leefden.

De op het Geheugen gepresenteerde selectie betreft vooral documenten uit de periode rond het ontstaan van de Max Havelaar. Daarnaast zijn originele, historische documenten te zien uit de periode 1840-1856, die tonen dat het verhaal in hoge mate autobiografisch is. Verder geven manuscripten van andere belangrijke werken van Multatuli een beeld van zijn bijzondere werkwijze.

De foto’s tonen personen die in het leven van Multatuli een meer of minder belangrijke rol hebben gespeeld (familie, vrienden) of die op de een of andere manier samenhangen met zijn werk (toneelspelers, uitgevers). Ook is een aantal plekken te zien waar Multatuli woonde en/of werkte.

Voorbeelden uit deze collectie Collectie Multatuli

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie