De Deltawerken door de lens van Aart Klein > De Deltawerken

Aart Klein,  Driehoeks- of nabla-liggers in de monding van het Haringvliet, bouw Haringvlietdam, 1961Op 18 februari 1953 werd de Deltacommissie ingesteld door J. Algera, de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat. De Deltawet werd in 1957 door de Tweede Kamer aanvaard. In 1958 gingen de Eerste Kamer en koningin Juliana akkoord. De kosten werden op dat moment op 3,3 miljard gulden beraamd, een enorm bedrag - voor een land in wederopbouw - dat in de loop van het project steeds verder zou worden overschreden. Op 1 mei 1956 werd de Deltadienst als afdeling van Rijks-waterstaat opgericht. Het was een uiterst complexe dienst die bestaande plannen continu moest bijstellen op grond van zich wijzigende inzichten en politieke en economische factoren.

Van 1954 tot 1988 werd er gewerkt aan de uitvoering van het Deltaplan, dat bestond uit de aanleg van een groot aantal primaire (in de monding van een zeearm) en secundaire (verder landinwaarts gelegen) afsluitingen, ‘compartimenteringswerken’ en de aanleg van wegen.

Vanaf het begin waren er echter ook kritische geluiden te horen; de Katholieke Volkspartij (KVP) was tegen de Deltawet omdat deze meer staatsbemoeienis impliceerde. De Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming vreesde de grote gevolgen van totale afsluiting van de zeearmen voor het milieu. Ook de jongeren afdeling van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) was bezorgd over de toekomst van visserij en schelpdieren. Maar de opstellers van de Deltawet hechtten weinig belang aan de gevolgen voor het milieu. Pas eind jaren zestig kwam er een omslag, toen het unieke natuurgebied De Beer voor de Rotterdamse haven moest wijken. Rond 1970 ontstonden de eerste actiegroepen, die langzaam maar zeker ook gehoor kregen bij de regering. De ecologie ging een steeds belangrijker rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de Deltawerken.

De ideeën over waterbeheer zijn niet alleen door de nadelige effecten van de Deltawerken op het milieu (blauwalgen, vissterfte etcetera) gewijzigd. De stijgende zeespiegel en de grote hoeveelheden water die door de rivieren worden afgevoerd, vragen om nieuwe oplossingen.

Voorbeelden uit deze collectie De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie