De Deltawerken door de lens van Aart Klein > De foto's in het boek

?
In Delta. Poort van Europa en Delta. Stromenland in beweging speelt de fotografische illustratie een belangrijke rol, of voert zelfs de boventoon. Het laatste boek is opgemaakt door Hans Barvelink en de foto's zijn in koperdiepdruk gereproduceerd. Aart Klein wordt in dit boek als eerste auteur genoemd en dat is ongebruikelijk, want niet zelden wordt de illustrator - of het nu een tekenaar of een fotograaf is - als laatste of helemaal niet vermeld. S.J. Groenman verklaart in de inleiding: Hoe anders dan door indirecte suggestie kan het kunstenaarsoog van de fotograaf de veranderingen registreren die plaatsvinden in de gedachtenwereld der mensen, betrokken als zij zijn geraakt in een mentale stroomversnelling?’

Vervolgens geeft hij aan wat de functie is van de foto’s: "Zo heeft het beeld, hier gegeven van een nationaal werk van meer dan nationale betekenis, drieërlei functie: weergave van een nieuw stuk tastbare werkelijkheid; suggestie van wat zich in de gedachtenwereld moet afspelen als neerslag van de strijd tussen vernieuwing en behoud; ondersteuning van de visie op dat wat bezig is zich te voltrekken als doorgang naar een nieuwe samenleving. En de tekst hoezeer ook zelfstandig van karakter, ondersteunt deze functies."

Volgens Aart Klein deed Rijkswaterstaat na de publicatie van de boeken alsof de foto's in opdracht waren gemaakt. Enigszins verbitterd merkte hij in 1996 op: "Niets is minder waar, het was mijn initiatief. Ze hebben er jaren mee lopen pronken, maar behalve een briefje dat verklaarde dat ik mocht gaan en staan waar ik wilde, hadden ze er geen sou in gestoken." [Eddie Marsman, 1996]

Voorbeelden uit deze collectie De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie