De Deltawerken door de lens van Aart Klein > Digitalisering

Aart klein, Detail constructie; bouw Haringvlietdam, 1961Ten behoeve van deze site werden alle opnamen met de beschrijving ‘Deltawerken’ uit het archief van Aart Klein gelicht. De reportages zijn breed opgezet en bevatten naast opnamen van de Deltawerken ook topografische foto’s van platteland, dorpen, steden, architectuur, landbouw, visserij, havens en folklore. Om die reden werden de selectiecriteria aangescherpt en van de ruim 4000 negatieven bleven er vervolgens 1669 over. De selectie bevat uitsluitend opnamen in relatie tot de Deltawerken en alle foto’s die in 1963 en 1967 werden gepubliceerd.

De betreffende negatieven zijn, voor zover dat nog niet gebeurd was, omgepakt in PAT (Photographic Activity Test) geteste verpakkingen. Ieder negatief heeft een nummer gekregen, bestaande uit een inventarisnummer en meestal meerdere volgnummers. De collectie van het Nederlands fotomuseum wordt geregistreerd in de database Memorix, die online beschikbaar is op de website van het museum.

Na digitalisering hoeven negatieven nauwelijks meer te worden gehanteerd, waardoor het risico op beschadiging van het materiaal wordt verkleind. Toch levert een scan of een afdruk van een negatief niet zonder meer een beeld op dat vergelijkbaar is met dat wat door de fotograaf zelf gemaakt zou zijn. Bij het afdrukken van negatieven of het maken van scans, probeert het Nederlands fotomuseum altijd de originele werkwijze van de maker te benaderen. De laborant die in opdracht van het Nederlands fotomuseum afdrukt en scant, werkt zoveel mogelijk naar het voorbeeld van vintage prints en boeken.

Het fotografisch materiaal dat op deze site is te zien werd digitaal bewerkt, maar niet geretoucheerd. Omdat een belangrijk deel van het artistieke proces bij Aart Klein plaatsvond in de doka, toont de digitale collectie dus niet hoe hij zijn negatieven zelf in afdruk wenste te zien.

De beeldbestanden zijn op deze subsite te zien als JPEG met een maat van 1200 pixels breed en een resolutie van 72 DPI. Voor meer informatie over de digitalisering kan contact worden opgenomen met de afdeling Collecties van het Nederlands fotomuseum.

Dit beeldmateriaal is ook te raadplegen via de website van het Nederlands fotomuseum. Via de afdeling Collecties kunnen afdrukken worden besteld. Het museum levert uitsluitend afdrukken van professionele kwaliteit.

Voorbeelden uit deze collectie De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie