De Deltawerken door de lens van Aart Klein > Over de collectie

Het negatievenarchief werd in 1998 door de fotograaf aan het Nederlands fotomuseum in beheer gegeven en bestond uit twee delen: een negatievenarchief geordend op jaar en maand en een kleine selectie negatieven behorend bij de belangrijkste publicaties. Aart Klein dacht er lange tijd over om (net als de Amerikaanse fotograaf Edward Weston) uitsluitend zijn eigen selectie voor de toekomst bewaren. Het Nederlands fotomuseum heeft echter toch de beschikking gekregen over het complete archief.

Aart Klein fotografeerde tussen circa 1957 en 1983 in de Delta. Het merendeel van de opnamen betreft de bouw van de Deltawerken in Zeeland en Zuid-Holland: Volkerakwerken (1955-1977), Haringvlietdam (1956-1972), Grevelingendam (1958-1966), Veerse Gatdam (1958-1961), Brouwersdam (1963-1972), Oosterscheldekering (1967-1986), Philipsdam (1976-1987) en de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel.

Voorbeelden uit deze collectie De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie