De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850 > Over de Collectie

De digitale collectie is samengesteld uit zeer divers materiaal, van kaarten tot gedenkmunten en van schilderijen tot archiefstukken. De objecten illustreren verschillende aspecten van de Oostzeehandel in de vroegmoderne periode.

Omdat de Directie der Oostersche Handel en Reederijen naast haar archief zelf geen eigen collectie bezit, is voor het samenstellen van de digitale collectie gezocht bij diverse instellingen en musea in binnen- en buitenland. Het onderwerp, de Oostzeehandel, is bepalend geweest voor de selectie van de objecten.

Een achttal thema’s hebben gediend als nadere invulling van dit onderwerp: handel, oorlog, geografie, schepen, zeevarenden, cultuur, het wrak Scheurrak SO1 en de Directie der Oostersche Handel en Reederijen.
 
Digitalisering
Nadat schilderijen, tekeningen, teksten en diverse objecten gelocaliseerd en geselecteerd waren, werd contact opgenomen met de betreffende broninstelling. De instellingen moesten bereid zijn mee te werken aan digitalisering en hun toestemming verlenen dat de objecten digitaal tentoongesteld zouden worden. In de meeste gevallen zijn geen originelen gescand, maar leverde de broninstelling een intermediair zoals een foto, dia, ectachrome of negatief.

In een paar gevallen waren geen intermediairs voor handen en zijn de objecten met een digitale camera gefotografeerd. Alleen in het geval van het materiaal van het Gemeente Archief Amsterdam en de pamfletten van de Koninklijke Bibliotheek zijn de originelen gescand. Sommige musea stelden verder nog voorwaarden aan het formaat waarop de afbeeldingen op internet getoond worden. Deze zijn daarom niet in de standaard afmetingen beschikbaar.

Beschrijving
Behalve de digitale objecten, waren er ook goede beschrijvingen nodig om de nieuwe collectie toegankelijk te maken. Vanwege de diversiteit van de objecten en omdat zij uit allerlei verschillende instellingen afkomstig waren, was het nodig ieder object opnieuw te beschrijven. Dit maakte het wel mogelijk extra informatie toe te voegen (zoals bijvoorbeeld de thematische achtergrond), zodat het materiaal zo goed mogelijk ontsloten kon worden. In iedere beschrijving zijn ook gegevens over de broninstelling opgenomen zodat een geïnteresseerde de mogelijkheid heeft op basis van een object meer informatie te verkrijgen.

Voorbeelden uit deze collectie De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie