De steenkolenmijnen: het ‘zwarte goud’ van Limburg > De digitale collectie

Nico Jesse, Draaiende schachtwielen van Oranje Nassau Mijn I, Heerlen (1952-1953)

De geselecteerde negatieven en afdrukken werden zonodig van een nieuwe verpakking voorzien en genummerd. De inventarisnummers bleven gehandhaafd, negatiefnummers werden per vel geteld van links naar rechts, van boven naar onder. Ieder negatief kreeg een nummer bestaande uit een inventarisnummer en meestal meerdere volgnummers. De beschrijvingen werden ingevoerd in de online database Memorix en vervolgens met behulp van Excel geëxporteerd naar de site van Het Geheugen van Nederland.

Een groot voordeel van digitalisering is gereduceerde hantering van het originele object en de daarmee samenhangende kans op beschadiging. Een scan (of een afdruk) van een negatief levert echter niet zonder meer het beeld op dat de fotograaf zelf voor ogen had. Fotografen kunnen in de traditionele donkere kamer namelijk veel invloed uitoefenen op de uiteindelijke afdruk. De scans die voor deze subsite werden gemaakt zijn wel bewerkt, maar niet volledig geretoucheerd. Alleen van Werner Mantz werden originele afdrukken gedigitaliseerd.

De negatieven zijn gescand met een Imacon Flextight 848/X1 en een Hasselblad X1 negatiefscanner met Flexcolor. De afdrukken werden gescand op een Epson Perfection V750 pro met Silverfast Ai. De negatieven die voor Het Geheugen van Nederland werden geselecteerd, zijn alle bewerkt in Adobe Photoshop (versie CS 3) en zijn op deze site te zien als JPEG met een maat van maximaal 1200 pixels breed (resolutie 72 DPI). De ‘master’-bestanden zijn 16 bits TIFF’s van maximaal 45 centimeter (resolutie 300 DPI). De bestanden werden deelsbewerkt (kadrering hele negatief, histogram en curve), maar niet geretoucheerd.
Alle beelden zijn tevens toegankelijk via de website van het Nederlands Fotomuseum en kunnen voor professioneel gebruik worden besteld.

 

Voorbeelden uit deze collectie De steenkolenmijnen: het ‘zwarte goud’ van Limburg

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie