Frederik van Eeden > Bibliografie

- L.J.M. Feber, Frederik van Eeden's ontwikkelingsgang, 's-Hertogenbosch 1922.
- H. Padberg, Frederik van Eeden, Roermond 1925.
- G. Kalff, Jr., Frederik van Eeden. Psychologie van den Tachtiger, Groningen 1927.
- Liber amicorum Dr Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 3 april 1930, Amsterdam 1930.
- F. van Eeden, Mijn dagboek, 9 delen, Amsterdam [1931-1946].
- H.W. van Tricht, Frederik van Eeden. Denker en strijder, Amsterdam 1934. Herdruk: Utrecht 1978.
- A. Verwey, Frederik van Eeden, Santpoort 1939.
- F. van Eeden, Dagboek 1878-1923. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht, 4 delen, Culemborg 1971-1973.
- J.A. dèr Mouw, Brieven aan Frederik van Eeden. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G.M. Prick, 's-Gravenhage 1971.
- ‘Walden 1898-1907', in: J.M. Welcker, Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914, Amsterdam 1978.
- F. van Eeden, Dromenboek. Naar de handschriften uitgegeven en ingeleid door D. Schlüter, Amsterdam 1979.
- Walden in droom en daad. Walden-dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 1898-1903. Uitgegeven met inleiding en commentaar door J.S. de Ley en B. Luger, Amsterdam 1980.
- De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. In opdracht van het Frederik van Eeden-Genootschap verzorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en H.G.M. Prick, Zwolle 1964. - Tweede herziene druk: 's-Gravenhage 1981.
- H.W. van Tricht (red.), Onzeekerheid is Leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden, Leiden 1983.
- J. Fontijn, Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Amsterdam 1990.
- J. Fontijn, Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901, Amsterdam 1996.
- M.L. Mooijweer, De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden, Amsterdam 1996.
- C. van Uuden & P. Stokvis, De gezusters van Vloten. De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey, Amsterdam 2007.
- Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap 1 (1935)-...

Voorbeelden uit deze collectie Frederik van Eeden

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie