Het noodgeld van de Tweede Wereldoorlog > Bibliografie

In 1996 verscheen Het Noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 door A. Toele en H. Jacobi met kleine bijdragen van N. Arkesteijn en E. van der Kam. In dit boek is het verhaal van de noodgelduitgifte bijna volledig weergegeven. Het verhaal is onderbouwd door minutieus bronnenonderzoek. Sindsdien zijn slechts enkele biljetten aangetroffen die nooit in circulatie zijn geweest. Alle informatie bij deze digitale collectie is afkomstig uit deze publicatie.

Andere belangrijke publicaties zijn:

- Martens, GC.H.J., Catalogus Nederlands Noodgeld in het Belastingmuseum, Rotterdam 1983

- Redactie, 'Noodgeld 1940', in Economisch-Statistische Berichten, jrg 25 1940, 762-767

- Waal, A.M. van de, 'Provinciaal, gemeentelijk en particulier noodgeld-Mei 1940', in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1940, 110-120

Voorbeelden uit deze collectie Het noodgeld van de Tweede Wereldoorlog

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie