Instituut Collectie Nederland > Bibliografie

Over Theo van Doesburg

 • E. van Straaten (red.), Theo van Doesburg 1883-1931. ’s-Gravenhage 1983
 • E. van Straaten, Theo van Doesburg: schilder en architect. ’s-Gravenhage 1988
 • E. van Straaten, Theo van Doesburg: constructeur van het nieuwe leven. Otterlo 1994
 • Els Hoek (red.), Theo van Doesburg. Utrecht/Otterlo 2000

Over Oude schilderkunst

 • Old Master Paintings An Illustrated Summary Catalogue. The Hague/Zwolle 1992
 • O. ter Kuile, Seventeenth-century North Netherlandish still lifes. The Hague/Amsterdam 1985
 • Verzameling Van Bilderbeek. Dordrecht 1978
 • E. Muller en H. Schretlen, Betwist Bezit: De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945. Zwolle 2003

Over Toegepaste Kunst

 • Dubbelgebakken: aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940. ’s-Gravenhage 1979
 • M.-R. Bogaers, K. Gaillard en M.-L. ten Horn-van Nispen, De Porceleyne Fles: De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek. Utrecht/Antwerpen 1986
 • M.-R. Bogaers, Made in Holland: gebruikskeramiek 1945-1988. ’s-Gravenhage/’s-Hertogenbosch 1988
 • Collectie baron W.F.K. van Verschuer: bestandscatalogus Oosterse keramiek & Delfts aardewerk. ’s-Gravenhage 1990
 • Ontwerptekeningen Porceleyne Fles: bestandscatalogus. 2 dln., ’s-Gravenhage 1996
 • B. van der Goes and P. Reinders, The spirit of modern advertising: Jan Lavies, poster designer (1902). Amsterdam 1997

Veel objecten uit de collectie van het ICN zijn uitgebreid gepubliceerd in de bestandscatalogi van de bruikleennemende musea. Een beperkt aantal bestandscatalogi van het ICN is nog leverbaar.

Voorbeelden uit deze collectie Instituut Collectie Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie