Instituut Collectie Nederland > Oude schilderkunst

D.D. van Santvoort, Hiob de Wildt (1637-1704), 1640De collectie Oude schilderkunst van het ICN bestaat uit meer dan 5000 schilderijen, waarvan er hier ruim 800 zijn opgenomen. Een belangrijk deel van deze schilderijen is in bruikleen gegeven aan Nederlandse musea. De ICN-collectie Oude schilderkunst bestaat uit een aantal deelcollecties, waarvan er hier enkele worden genoemd.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd de collectie van het ICN verrijkt met een aantal grote legaten en schenkingen, zoals die van de Rotterdamse verzamelaar Willem van Rede (1880-1953) en die van de weduwe van de schilder Willem Witsen (1880-1923). Een aantal belangrijke werken van schilders als Breitner en Weissenbruch is op deze manier in het bezit van het ICN gekomen.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog is een groot aantal schilderijen, samen met andere kunstvoorwerpen, uit Nederland weggevoerd door de Duitse bezetter. Kort na de oorlog zijn deze geroofde kunstwerken aan Nederland teruggegeven. Een deel daarvan kon aan de oorspronkelijke eigenaars worden geretourneerd, maar het andere deel valt nog onder beheer van het ICN. Tot deze deelcollectie behoort werk van grote meesters als Rubens, Rembrandt en Van Ruisdael.
Sinds het einde van de jaren ’90 wordt door projectbureau Herkomst Gezocht opnieuw onderzoek gedaan naar de herkomst van deze kunstvoorwerpen.

Voorbeelden uit deze collectie Instituut Collectie Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie