Instituut Collectie Nederland > Toegepaste kunst

J. Lavies, Fly to Java by K.N.I.L.M., 1938Het ICN beheert ruim 30.000 voorwerpen van toegepaste kunst. Dit zijn alledaagse gebruiksvoorwerpen en functionele voorwerpen, die door hun kunstzinnige vormgeving een meerwaarde hebben. Hier is een selectie van ongeveer 600 gebruiksvoorwerpen van zeer diverse aard opgenomen, met vier zwaartepunten.

De meubelcollectie van het ICN is de grootste van Nederland. Het merendeel is vervaardigd in de afgelopen tweehonderd jaar, maar de oudste meubelen dateren al uit de vijftiende eeuw.

Affiches en enkele ontwerpen hiervoor van Jan Lavies (1902-2005) zijn goed vertegenwoordigd in de collectie van het ICN, dankzij een genereuze schenking van de ontwerper zelf. Grote bekendheid genieten onder meer Fly to Java by K.N.I.L.M. en de ontwerpen voor de Holland-Amerika lijn.

Van de sierkunstenaar Colenbrander bezit het ICN een aanzienlijke hoeveelheid sieraardewerk. Het betreft hier voornamelijk (deksel)vazen en enkele wandborden. De voorwerpen zijn dankzij het legaat Van Bilderbeek Lamaison in de collectie van het ICN gekomen en bevinden zich momenteel als bruikleen in het Dordrechts Museum.

De Porceleyne Fles is eveneens goed vertegenwoordigd dankzij de aankoop in 1985 van een groot deel van de fabriekscollectie. De aankoop, die gedaan werd met steun van de Vereniging Rembrandt, betrof ook schetsen en ontwerpen op papier, bijvoorbeeld van Léon Senf.

Voorbeelden uit deze collectie Instituut Collectie Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie