Katholiek leven in beeld > Digitale collectie

Het KDC heeft een online catalogus waarin de collecties van de afdelingen Katholiek Leven in Beeld (KLiB), de bibliotheek en het archief zijn ontsloten. Van het beeldmateriaal dat wordt bewaard in de afdeling KLiB is een groot deel (zo een 85.000 afbeeldingen) geselecteerd en gedigitaliseerd voor Het Geheugen van Nederland. De meeste zijn overgenomen van de beeldplaat de andere zijn nieuwe opnamen. De beschrijvingen van de afbeeldingen zijn afkomstig uit de database rapide-KDC. Bij de beschrijvingen worden onderwerp, documenttype, namen van personen en instellingen, en zo mogelijk datum, plaats en de uitgevende instantie of maker van het document genoemd.

beeldplaat
nieuwe opnamen

Voorbeelden uit deze collectie Katholiek leven in beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie