Koloniale wereldtentoonstellingen > Over de collectie

Het Tropenmuseum wil zoveel mogelijk van zijn collectie zichtbaar maken voor het publiek; ook datgene wat zich in de depots bevindt. Voor Het Geheugen van Nederland is een gevarieerde selectie gemaakt. Deze vormt een goede afspiegeling van de totale collectie.

Het thema van de deelcollectie is ons koloniaal geheugen, bekeken vanuit de invalshoek van de wereldtentoonstellingen. In de loop der jaren is Nederland zich als kolonisator anders gaan presenteren.

Wereldtentoonstelling als leidraad
Inhoud van de collectie

Voorbeelden uit deze collectie Koloniale wereldtentoonstellingen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie