Migranten > De fotografen

 

Fotograaf Aantal foto's Periode Onderwerpen
Herbert Behrens   1965- 1966  Eerste generatie migranten 
Ton den Haan  11 10 augustus 1972  Rellen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam 
Robert de Hartogh   1143  1975-2006

Rotterdam 

Dolf Kruger   1959 Woonoord voor Molukkers in Arnhem
Bertien van Manen   98  1976-1979 Vrouwelijke arbeidsmigranten en vrouwen van arbeidsmigranten
Peter Martens   182  1975-1990 Illegale arbeidsmigranten in Amsterdam, arbeidsmigranten, racistische muurteksten en zomercarnaval in Rotterdam 
Maria Toby   98 1976-1980 Turken, Marokkanen, Surinamers en Chinezen in Rotterdam, Oude Noorden en Crooswijk

 

Herbert Behrens (1931)

Behrens werkte van 1951 tot 1961 voor de Rotterdamse vestiging van het fotopersbureau Anefo. Daarna ging hij als zelfstandig persfotograaf aan de slag. Hij legde een grote belangstelling aan de dag voor beeldende kunst en portretteerde als fotograaf van het Hilton Hotel Rotterdam talloze beroemde gasten. Verder fotografeerde hij onder meer voor Sport Express, De Rotterdammer, het Algemeen Dagblad, de NRC en de Volkskrant. Behrens vertrok in 1974 naar Frankrijk en gaf het fotograferen grotendeels op. Na zijn terugkeer naar Nederland was hij vanaf 1975 actief als docent fotografie.

Top ^

Ton den Haan (1937)

Als zoon van een fotograaf maakte hij al op jonge leeftijd kennis met de fotografie. Hij ging naar de Fotovakschool en volgde een Agfa-cursus (kleurenfotografie) in Duitsland. Den Haan richtte fotopersbureau FoTon op, dat tot één van de grootste fotopersbureaus in Nederland uit zou groeien. Hij reisde veel voor het Algemeen Dagblad en ging een paar keer per week naar Hilversum om tv-artiesten te fotograferen. Zijn foto’s verschenen onder meer in de Nieuwe Vlaardingse Courant, Het Vrije Volk, Quod Novum, De Havenloods, weekblad Het Zuiden, De Dordtenaar en het Rotterdamse Parool.

Top ^

Robert de Hartogh (1942)

Na zijn afstuderen aan de Rotterdamse Academie fotografeerde hij tijdens vakantiereizen naar Marokko en Turkije. Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers (SHBW) en het Museum voor Volkenkunde (nu Wereldmuseum) waren belangrijke opdrachtgevers. Zijn werk wordt gekenmerkt door inlevingsvermogen in de leefsituatie en cultuur van migranten die hij dankzij persoonlijke contacten ‘van binnen uit’ kon fotograferen. Zijn foto’s hebben door tal van publicaties en tentoonstellingen van het NCB, SHBW en het Museum voor Volkenkunde bijgedragen aan de beeldvorming over migranten in Nederland.

Top ^

Dolf Kruger (1923)

Kruger werkte van 1948 tot 1951 als freelance fotograaf, tot hij in 1951 in dienst trad als vaste fotograaf van De Waarheid, het dagblad van de Communistische Partij Nederland (CPN). In opdracht van deze krant fotografeerde hij op straat, in bedrijven, bij stakingen, demonstraties, huurconflicten, huisuitzettingen en andere maatschappelijke wantoestanden. Na zijn vertrek bij De Waarheid in 1959 werkte hij in opdracht van overheidsinstellingen, uitgevers, bedrijven en milieuorganisaties. In 1983 ging hij in Zweden wonen en richtte vanaf dat moment zijn camera vooral op zijn eigen familie en de natuur.

Top ^

Bertien van Manen (1942)

In 1979 publiceerde zij haar eerste fotoboek over allochtone vrouwen onder de titel Vrouwen te gast. Hierna volgden publicaties over de vrouwenbeweging en het kloosterleven, in samenwerking met Catrien Ariëns. Geleidelijk rezen bij Van Manen echter twijfels over deze vorm van sociale betrokkenheid. Ze ontwikkelde een nieuwe vorm van geëngageerde fotografie door bij mensen in huis te gaan wonen en met een simpele amateurcamera in kleur te werken. Daarna begon zij aan een project over de functie van familiefoto's in Europese interieurs, met het boek Give me your Image (2006) als resultaat.

Top ^

Peter Martens (1937-1992)

Martens reisde in de loop van de jaren zestig veel en ontwikkelde zich tot straatfotograaf. Deze vorm van sociaaldocumentaire fotografie werd zijn strijdwapen tegen onrecht in de wereld. Meestal reisde hij op eigen initiatief en bood vervolgens zijn reportages aan bij diverse bladen. Hij bracht zowel de letterlijke armoede als de innerlijke leegte van de westerse maatschappij in beeld. Zijn drang naar het tonen van de werkelijkheid resulteerde in harde en onverhullende beelden.

Top ^

Maria Toby (1936 – 1981)

Na een opleiding tot kleuterleidster leerde zij de basis van het fotograferen van haar man, de beeldend kunstenaar Sjef Toby. Daarnaast volgde Toby een cursus fotografie aan de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) en besprak zij haar werk met de bevriende fotografe Marrie Bot. Vanaf begin jaren zeventig documenteerde Toby het door sloop en nieuwbouw veranderende straatbeeld in de Rotterdamse wijken Crooswijk en het Oude Noorden. Haar sociaal betrokken foto’s tonen vooral de woonomgeving van migrantenfamilies in slooprijpe woonblokken. 

Top ^

Voorbeelden uit deze collectie Migranten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie