Nederland en Engeland: de band tussen twee naties > Bibliografie

De hier volgende titels zijn gebruikt voor de begeleidende teksten, en worden aanbevolen voor wie zich verder wil verdiepen in de thema’s van deze collectie. De bibliografie biedt uiteraard geen compleet overzicht van de beschikbare literatuur.

Algemeen

 • K.H.D. Haley, The British and the Dutch. Political and cultural relations through the ages, Londen 1988.

Beeldvorming

 • C.C. Barfoot, ‘”Envy, fear, and wonder”. English views of Holland and the Dutch 1673-1764’ in: Idem en R. Todd eds., The great emporium. The Low Countries as a cultural crossroads in the Renaissance and the eighteenth century (Amsterdam 1992) 207-247.
 • Marijke Meijer Drees, Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. IJkpunt 1650. Den Haag, Sdu uitgevers, 1997
 • Michael Duffy, The Englishman and the Foreigner (The English Satirical Print 1600-1832). Cambridge: Chadwyck-Healey, 1986.
 • Katherine Fremantle, ‘A visit to the United Provinces and Cleves in the time of William III described in Edward Southwell’s Journal.’ In: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 21 (1970), p. 39-68.
 • C.D. van Strien, De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795, Utrecht 2001.
 • C.D. van Strien, Touring the Low Countries. Accounts of British travellers, 1660-1720, Amsterdam 1998.
 • C.D. van Strien, British travellers in Holland during the Stuart periode: Edward Browne and John Locke as tourists in the United Provinces, Leiden 1993.

Ambonse moord

 • W.Ph. Coolhaas, ‘Aanteekeningen en opmerkingen over den zoogenaamden Ambonschen moord’, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 101 (1942) 49-92.
 • F.W. Stapel, ‘De Ambonsche “moord” (9 maart 1623)’, Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 62 (1923) 209-226.
 • J.A. van der Welle, Dryden and Holland, Groningen 1962.
 • De VOC-site: http://www.vocsite.nl/
 • VOC-kenniscentrum: http://voc-kenniscentrum.nl/

De grote brand van Londen

 • Walter G. Bell, The Great Fire of London in 1666. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 1971.
 • Peter Berresford Ellis, The Great Fire of London: an illustrated account. London: New English Library, 1986.
 • Neil Hanson, The Dreadful judgement: The true story of the great fire of London, 1666. London: Doubleday, 2001.
 • Stephen Porter, The Great Fire of London. Stroud: Sutton, 1996.
 • Bruce Robinson, London’s Burning: the Great Fire, BBC

Willem III

 • Dale Hoak and Mordechai Feingold (eds.), The World of William and Mary. Anglo-Dutch perspectives on the Revolution of 1688-1689. Stanford, CA: Stanford University Press, 1996.
 • Edward Vallance, The glorious revolution: 1688. Britain’s fight for liberty. London: Little, Brown, 2006.
 • Wout Troost, Stadhouder-koning Willem III : een politieke biografie. Hilversum: Verloren, 2001. (Engelse vertaling door John Christopher Grayson, William III, the stadholder-king: a political biography. Aldershot: Ashgate, 2005.)

Voorbeelden uit deze collectie Nederland en Engeland: de band tussen twee naties

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie