Nederland en Engeland: de band tussen twee naties > Over de collectie

De collectie ‘Nederland en Engeland: de band tussen twee naties’ bestaat uit ongeveer 200 items, samen ongeveer 2000 afbeeldingen en is samengesteld rond de volgende vier thema's:

 

Rivaliteit tussen twee handelsnaties
Documenten die de verhouding illustreren tussen de twee ambitieuze, zeevarende handelsnaties, die regelmatig met elkaar in aanvaring kwamen. Onder andere in Indië, waar gevochten werd om controle op de profijtelijke kruidnagelhandel. Deze deelcollectie bevat onder andere de pamfletten met betrekking tot de zogenaamde ‘Ambonse moord’ in 1623: de executie op Ambon van een tiental Engelsen en hun vermeende Japanse handlangers. Zij werden door de Nederlandse bewindhebbers op het eiland beschuldigd van een samenzwering om het Nederlandse gezag omver te werpen. Nadat ze onder marteling bekend hadden, werden ze veroordeeld en terechtgesteld. Ordentelijke procesvoering of gerechtelijke moord? Deze zaak zou zo’n twee eeuwen lang de gemoederen blijven verhitten.

Ooggetuigen
Een collectie reisverslagen en reisdagboeken van Britten en Nederlanders die de Noordzee overstaken. Deze verslagen geven een aardige kijk op hoe de beide volken over elkaar dachten, en hoe een toeristisch tripje of een zakenreis er in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw uitzag. De selectie bevat teksten en afbeeldingen (stadsgezichten, alledaagse taferelen, spotprenten, klederdrachten of kaarten) uit handgeschreven en gedrukte dagboeken, reisjournalen, pamfletten, almanakken en andere werken.

De grote brand van Londen
Nadat de stad Londen eerst door de pest was geteisterd, werd deze in 1666 voor een groot deel in de as gelegd. In Nederland werd met ontzetting gereageerd, maar aangezien Nederland en Engeland ook net in oorlog waren, en de Engelsen pas een bloedbad hadden aangericht op Terschelling, vonden veel mensen ook dat de Engelsen het ernaar gemaakt hadden en dat het Gods gerechte straf was.

Willem III: koning-stadhouder
Ooit zat er een Nederlander op de Engelse troon! In 1677 trouwde Willem III met zijn volle nicht Maria II Stuart, en haalde daarmee de banden met het Engelse huis van Stuart, waaruit ook zijn moeder afkomstig is, nog verder aan. Om te voorkomen dat de katholieke Jacobus II de troon besteeg, werden Willem en zijn vrouw Maria in 1689 gevraagd om koning en koningin van Engeland te worden. Dit staat bekend als de Glorious Revolution.

Transcripties
Sommige items in deze collectie zijn gedrukt in de voor ons nu moeilijk leesbare gotische letter. Ook bevat de collectie een aantal handschriften. Van deze teksten zijn transcripties opgenomen, zodat naast een afbeelding van het oorspronkelijke boek of manuscript ook een gemakkelijk leesbare –en doorzoekbare - tekst beschikbaar is.

Aangezien in alle gevallen de images beschikbaar zijn, en dus het origineel bij de hand is, is bij de transcriptie gekozen voor leesbaarheid en toegankelijkheid boven de precieze weergave van het origineel. Bij de transcriptie zijn de volgende regels gehanteerd:

  • Moderne schrijfwijze van v en i voor u en j, bijv. "trve" wordt "true", "vnivst" wordt "unjust"; uu voor w, bijvoorbeeld wt wordt uut, w voor vv, bijvoorbeeld vvaer wordt waer.
  • ‘Ye’ in het Engels is getranscribeerd als ‘the’.
  • Hoofdletters zijn getranscribeerd als kleine letter, behalve waar wij in modern Nederlands of Engels ook een hoofdletter zouden hebben.
  • Bij de handschriften is de interpunctie hier en daar aangepast om de leesbaarheid te vergroten.
  • Afkortingen zijn zoveel mogelijk uit geschreven.
  • Spel- en zetfouten zijn incidenteel gecorrigeerd.
  • In enkele gevallen zijn verklarende opmerkingen toegevoegd tussen vierkante haken.

Voorbeelden uit deze collectie Nederland en Engeland: de band tussen twee naties

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie