Nederland en Engeland: de band tussen twee naties > Rivaliteit

In de zeventiende eeuw wedijveren Nederland en Engeland om de politieke en economische hegemonie in de westerse wereld. Deze rivaliteit veroorzaakt veel onderling wapengekletter. Zo worden er vier Engels-Nederlandse zeeoorlogen uitgevochten, drie in de zeventiende eeuw, gevolgd door nog een vierde in de achttiende eeuw. Ook Azië is strijdtoneel, waar de Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de Engelse East India Company (EIC) wedijveren om greep te krijgen op de profijtelijke specerijenhandel, die aanvankelijk in handen is van de Portugezen.

In 1623 laat een VOC-rechtbank op het Indonesische eiland Ambon tien dienaren van de East India Company executeren. Ze zouden een samenzwering op touw hebben gezet om het VOC-gezag met geweld over te nemen. In Engeland werd de tijding van wat bekend zou worden als ‘the Amboyna massacre’, de Ambonse moord, met woede en verontwaardiging ontvangen. In beide landen verscheen een stroom aan pamfletten, waarin het Engelse respectievelijk het Nederlandse standpunt werd verdedigd. Nog meer dan een eeuw erna werd de kwestie weer opgerakeld telkens wanneer de verhouding tussen de beide landen opnieuw onder spanning stond, zoals aan de vooravond van de verschillende Nederlands-Engelse zeeoorlogen.

Lees meer over de rivaliteit tussen Nederland en Engeland:
> De Engels-Nederlandse oorlogen
> De VOC en de EIC
> De specerijenhandel
> Ambonse moord

Voorbeelden uit deze collectie Nederland en Engeland: de band tussen twee naties

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie