Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940 > Tips bij het zoeken

Zoeken op plaatsnamen:
Na het vertrek van de Nederlanders uit Indonesië zijn veel namen van provincies, steden en dorpen veranderd. Bovendien zijn de spellingregels van het Indonesisch enige malen aangepast. Bij plaatsnamen in het veld ‘beschrijving’ is hier de situatie van de jaren dertig aangehouden zoals weergegeven in Atlas van Tropisch Nederland (1938, Batavia: Topografische Dienst Ned. Indië).

Zoeken op fotograaf:
Voorzover de maker van een beeld bekend is, is deze vermeld. Een rudimentair overzicht van commerciële fotografen in Nederlands-Indië wordt geboden in Anneke Groeneveld et al., Toekang Portret; 100 Jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939 (1989, Amsterdam: Fragment).

Zoeken bij het KITLV:
Uitgebreider zoekacties, bijvoorbeeld met behulp van trefwoorden, zijn mogelijk via de website van het KITLV.

Voorbeelden uit deze collectie Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie