Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster > Nynke van Hichtum, schrijfster

Nynke van Hichtum ontwikkelt zich in de loop van haar leven tot een autoriteit op het gebied van jeugdliteratuur. Ze schrijft niet alleen boeken, maar recenseert ze ook, en bewerkt en vertaalt bovendien talloze buitenlandse jeugdpublicaties. Bij uitgeverijen is ze als kinderboekenexpert en -adviseuse een graag geziene gast.

Van Hichtums debuut, de verhalenbundel Teltsjes yn skimerjoun / Verhalen in de schemering) verschijnt in 1887. In de jaren die volgen verricht ze onder meer journalistiek werk voor weekbladen, opvoedkundige bladen, tijdschriften en opiniebladen. In een later stadium van haar leven legt Van Hichtum zich toe op het verzamelen en bewerken van kinderrijmen, sprookjes, sagen en volksverhalen met veelzeggende titels als Vertellingen en sprookjes van overal en Uit het sagenland. In Oude bekenden uit 1937 verzamelt ze de klassieke sprookjes van Grimm en Andersen. Dit boek zal in 2003 verschijnen in een Friese vertaling als Alde Kunde.

In veel van haar boeken, Jetse, Een Friesche vertelling en Drie van de oude plaats bijvoorbeeld, laat Van Hichtum het Friese platteland herleven. Anderen hebben een meer exotische setting. De kinderen die de boeken van Van Hichtum bevolken zijn universeel in hun gedrag. Haar lezers moeten zich met hen kunnen identificeren. Ook wil ze kinderen door haar boeken kennis bijbrengen. Zo beschrijft ze het kinderleven op Groenland in De geschiedenis van de kleine Eskimo Kudlago. Van Hichtum vertaalt ook diverse beroemde Engelstalige boeken in het Nederlands, waaronder Winnie de Poeh en Robinson Crusoƫ.

Over kinderliteratuur had Van Hichtum een uitgesproken mening. Door haar artikelen in tijdschriften en als adviseur van uitgevers droeg zij bij aan de discussie over kinderboeken. In kranten en blaadjes gaf zij vooral praktische adviezen over goede lectuur, moederschap en opvoeding. Haar opvatting dat kinderboeken artistiek en boeiend van inhoud moesten zijn, sober van woordkeus en aantrekkelijk voor jong en oud, met een opvoedende waarde, bracht haar er toe tekenaars van naam als Tjeerd Bottema en Cornelis Jetses haar boeken te laten illustreren.

De boeken van Nynke van Hichtum zijn een spiegel van de tijd waarin zij leefde. Gebrek en armoede zijn een vast gegeven. De waarden die zij belangrijk vond komen terug in haar boeken: warmte, zorg, oprechtheid en verdraagzaamheid.

Voorbeelden uit deze collectie Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie