Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster > Over de collectie

De collectie die te zien is op deze pagina’s is meertalig: de meeste stukken zijn Nederlandstalig en Fries, maar er zijn ook Engelstalige brieven opgenomen, en het begin van een vertaling van Afke’s Tiental in het Duits. De collectie omvat een verzameling brieven en briefkaarten van familieleden, vrienden, fans en uitgevers gericht aan S.M.D. Bokma de Boer uit de jaren 1904-1935 en correspondentie afkomstig van S.M.D. Bokma de Boer uit de jaren 1903 – 1938. De brieven van Bokma de Boer zelf zijn voor een groot deel gericht aan personen in Friesland of personen die uit Friesland afkomstig zijn, vooral actief op het gebied van de letterkunde in de ruimste zin van het woord. Bokma de Boer voerde een levendige correspondentie met uitgevers.

Verder bestaat de collectie uit manuscripten van kinderboeken en kinderverhalen, en contracten van uitgevers. Daarnaast is een verscheidenheid aan ander materiaal te zien: nieuwjaarsverzen, kalenderbladteksten en cahiers met jeugdherinneringen en aantekeningen over taalkundige uitdrukkingen en kinderrijmen. Een album in cassette met handtekeningen van de Utrechtse vrienden van Pieter Jelles Troelstra vormt een uitzonderlijk stuk in de collectie. De recepten en menu’s, opgetekend door Bokma de Boer toen zij nog bij haar ouders thuis was, laten eveneens een verrassend tijdsbeeld zien. Uit de kinderboeken van Nynke van Hichtum zijn veertig exemplaren gekozen, die een dwarsdoorsnede geven van een productief schrijversleven. De vaak prachtig geïllustreerde omslagen van deze boeken zijn gedigitaliseerd. Tot slot zijn een aantal kenmerkende foto’s van de schrijfster en haar man Pieter Jelles Troelstra uit de collectie van Tresoar toegevoegd.

De brieven en manuscripten die in deze collectie zijn opgenomen waren al eerder op microfilm gezet in het kader van Metamorfoze, het conserveringsprogramma van de Koninklijke Bibliotheek. Digitalisering was een logisch vervolg. Van de omvangrijke boekmanuscripten is alleen het eerste hoofdstuk gedigitaliseerd, het lezen van een (handgeschreven) tekst van vele tientallen bladzijden was minder wenselijk.

Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum biedt in de permanente tentoonstelling In hôf fol sang (Een hof vol zang) een overzicht van de Friese literatuur. Een deel van de tentoonstelling schenkt door middel van boeken en foto’s ruime aandacht aan Nynke van Hichtum en haar echtgenoot Pieter Jelles Troelstra.

Voorbeelden uit deze collectie Nynke van Hichtum, Nederlands- en Fries kinderboekenschrijfster

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie