Ontwerpen voor de PTT, een beeldverhaal van 150 jaar > Jean François van Royen

Ontwerp door Jean François van Royen, 1947.

De Nederlandse PTT is het eerste overheidsbedrijf dat vanaf het begin van de 20ste eeuw streeft naar een goede vormgeving van ál zijn uitingen. Naast (reclame)drukwerk, brievenbussen en meubilair nemen de postzegels een belangrijke plaats in. Dubbeltalent Mr. Jean François van Royen is de belangrijke initiator hiervan. Hij is pleitbezorger van de gedachte dat de staat een actieve, opvoedende rol moet spelen in de samenleving, vooral waar de vormgeving in het geding is.
 
Van Royen treedt in 1904 in dienst bij de PTT en wordt er na een snelle carrière in 1918 algemeen-secretaris van de PTT. Tegelijkertijd ontwikkelt hij zich in privékring als bekwaam boekkunstenaar. De op zijn private press gedrukte bibliofiele uitgaven (Zilverdistel, Kunera Pers) getuigen hiervan. Niet alleen in het PTT-bedrijf heeft hij een vooraanstaande functie, ook in de wereld van kunst en kunstenaars vervult hij vele bestuursfuncties.

Vanuit zijn liefde voor typografie houdt Van Royen zich intensief bezig met het postzegelbeleid. Dankzij Van Royens inspanningen raken veel vooraanstaande kunstenaars direct of indirect betrokken bij de vormgeving van de PTT. Enige tijd na zijn overlijden in 1944 krijgt het vormgevingsbeleid bij de PTT een officiële status. De Dienst (A)Esthetische Vormgeving, later Kunst & Vormgeving PTT, wordt opgericht - een dienst die in 2002 wordt opgeheven.

Voorbeelden uit deze collectie Ontwerpen voor de PTT, een beeldverhaal van 150 jaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie