Oorlogsdagboeken > Colofon

De Nationale collectie oorlogsdagboeken is een resultaat van het programma Kerncollecties Tekst waaraan de Koninklijke Bibliotheek met subsidie van het Programma Erfgoed van de Oorlog (VWS) uitvoering heeft gegeven. Het programma omvatte de selectie, digitalisering, duurzame opslag en beschikbaarstelling van meer dan 500.000 pagina’s oorlogsdagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk uit de collecties van 25 instellingen. Dit unieke bronmateriaal is nu via het Geheugen van Nederland digitaal te bekijken:

Nationale collectie Propagandadrukwerk WO2

Propagandadrukwerk WO2
Nationale collectie Oorlogsdagboeken
Verzetsliteratuur

 

Collecties:
- Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis 
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
- Gelders Archief
- Gemeentearchief Roermond
- Drents Archief
- Joods Historisch Museum
- Tresoar
- BHIC
- Verzetsmuseum Friesland
- Stadsarchief Rotterdam
- Nederlands Instituut voor Militaire Historie
- Gemeentearchief Venlo
- Bibliotheca Rosenthaliana
- Nationaal Militair Museum 
- COGIS
- Verzetsmuseum Amsterdam
- Historisch Centrum Overijssel
- Groninger Archieven
- Museon
- Nationaal Monument Kamp Vught

Teksten subsite:
René Pottkamp (NIOD)
Jasper Faase (Koninklijke Bibliotheek)

Subsidie:
Deze collectie is gedigitaliseerd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Programma Erfgoed van de Oorlog en het Programma Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed.

Voorbeelden uit deze collectie Oorlogsdagboeken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie