P.C. Boutenscollectie > Bibliografie

Het belang van Boutens en zijn collectie is uitvoerig beschreven in de volgende publicaties:

De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg / samengest. en ingel. door R.M. Rijkse; met bijdragen van B. Peperkamp en M. Goud. - Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1997.

Bijzondere collecties in openbare bibliotheken / Erna Slangen. - [Den Haag] [etc.] : Vereniging Openbare Bibliotheken [etc.], cop. 2006.

‘Ik heb iets bijna schoons aanschouwd’: over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943 / red. Jan Nap ... [et al.] ; keuze en bijschriften ill. Murk Salverda. - Den Haag [etc.] : Letterkundig Museum en Documentatiecentrum [etc.], 1993.
N.B.: deze tekst is zijn geheel online beschikbaar.

Dichters die nog maar namen lijken / A.L. Sötemann. - Amsterdam [etc.] : Meulenhoff [etc.], cop. 2003. Bundeling opstellen, eerder verschenen in het tijdschrift Ons erfdeel.

Voorbeelden uit deze collectie P.C. Boutenscollectie

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie