P.C. Boutenscollectie > Over de collectie

Literaire nalatenschap
De literaire nalatenschap van P.C. Boutens is in 1996 aangekocht van de erven en telt ongeveer vierhonderd boeken. Hieronder waardevolle eerste drukken, veelal gedrukt in een beperkte oplage op luxe papier. Sommige werken zijn voorzien van opdrachten en signatuur, en in perkament of leer gebonden. In een enkel geval bevat de tekst door de dichter zelf aangebrachte correcties. Enkele uitgaven zijn niet voor de handel verschenen, of waren zelfs alleen voor de auteur bestemd.

Bijzondere exemplaren
Boutens had de gewoonte bij de uitgever presentexemplaren te bedingen. Volgens de catalogus van de Boutens-collectie werd bijvoorbeeld zijn Oud-Perzische kwatrijnen ‘afgedrukt in 45 exemplaren op keizerlijk-Japans papier en gevat in een rood marokijnen band met fraai gemarmerde schutbladen’. Deze exemplaren waren veelal bestemd voor zijn vrienden en mecenassen, die er meestal een gepeperde rekening bij kregen.

'Naenia', 1903.

Gerenommeerde uitgevers en meestertypografen
Boutens’ fraai vormgegeven boeken weerspiegelen mede de rol die hij speelde in de periode van vernieuwing van de Nederlandse boekdrukkunst rond de eeuwwisseling. Boutens liet zijn werk uitgeven bij gerenommeerde uitgevers als C.A.J. van Dishoeck en A.A.M. Stols, en vormgeven door meestertypografen als Jan van Krimpen, Sjoerd H. de Roos en Jean François van Royen.

Ook werkte Boutens graag samen met gespecialiseerde uitgevers als de Sint-Catherine Drukkerij van Verbeke uit Brugge en met kunstenaars als Jan Toorop. Deze interesse voor de boekverzorging spoorde met zijn levensbeschouwing: mooie gedichten met eeuwigheidswaarde verdienden een kostbare en duurzame uitvoering.

Catalogus
In de in 1997 verschenen catalogus De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek is de complete collectie beschreven. In 1998 is het materiaal voor het Metamorfozeproject op microfiche gezet en in 2008 is het gedigitaliseerd. Op het Geheugen is het allemaal te zien: brieven en handschriften, eerste drukken en presentexemplaren, voorbeelden van bindkunst en bijzondere vormgeving en boeken met opdrachten door collega-auteurs.

Voorbeelden uit deze collectie P.C. Boutenscollectie

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie