Plano's: historische éénbladdrukken > Over de collectie

De ongeveer 24.000 plano's op het Geheugen bieden zicht op de Nederlandse cultuur vanaf de zeventiende eeuw. Zo zijn er overheidspublicaties ofwel plakkaten te vinden die een indruk geven van de toenmalige overheidsbemoeienis, en spotprenten die tonen hoe er over bijvoorbeeld Lodewijk XIV werd gedacht. Het materiaal is onder te verdelen in drie categorieën: overheidspublicaties (ca. 15.000), gelegenheidsgedichten (ca. 500) en divers materiaal (ca. 8.500).

Spotprent op Lodewijk XIV.

Herkomst
Van de meeste plano's is de herkomst niet bekend. De plakkaten bevinden zich al sinds de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek. De collectie diverse losse plano's is in de loop der tijd opgebouwd. De basis voor de collectie gelegenheidsgedichten werd in 1866 gelegd door de aankoop van 2.000 items. In 1972 werd deze collectie sterk uitgebreid met de aankoop van de collectie Halwasse. Door aankoop en schenkingen blijft de planocollectie groeien.

Voorbeelden uit deze collectie Plano's: historische éénbladdrukken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie