Prentenboeken van 1810 tot 1950 > Copyright bepalingen

Niets van de op deze subsite aangeboden informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen beeldmerken, boekomslagen, titelinformatie, prentmateriaal en al wat dies meer zij, mag zonder schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of verspreid en/of openbaar worden gemaakt. Denkt u rechthebbende te zijn van een of meer van deze teksten, neem dan contact <maillink> op met het Geheugen van Nederland.

Er is getracht waar mogelijk toestemming te verkrijgen voor het publiceren van de oude kinderboeken op de site. Het betreft oud materiaal waarvan de rechthebbenden niet altijd meer te achterhalen zijn. Indien zich rechthebbenden aandienen waarmee geen eerder contact is geweest, zal hen alsnog toestemming voor publicatie worden gevraagd.

Voorbeelden uit deze collectie Prentenboeken van 1810 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie