Prentenboeken van 1810 tot 1950 > Over de selectie

In Nederland worden in circa 25 openbaar toegankelijke instellingen collecties oude (en nieuwe) kinderboeken bewaard. Dit culturele erfgoed wordt ter beschikking gesteld aan onderzoekers en belangstellenden, en in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen. Een groot deel van dit erfgoed aan kinderboeken kan gevonden worden via het Centraal Bestand Kinderboeken.

De gedigitaliseerde prentenboeken op deze subsite zijn afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, Bibliotheek Rotterdam, Openbare Bibliotheek Amsterdam en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer.

Hansje in Wonderland

De prentenboeken kunnen vanuit verschillende motieven worden bekeken:
•  uit nostalgie, voor ouderen is er de herkenning van in de jeugd geliefde prentenboeken: op zoek naar de verloren tijd.
•  als spiegel van een voorbije samenleving; waarbij men moet bedenken dat tekst en beeld in veel gevallen een door volwassenen voor kinderen gewenste werkelijkheid laten zien.

Er is gestreefd naar een representatieve keuze uit het bezit van de vier instellingen. Het maken van een selectie was, gezien de omvang en diversiteit van het beschikbare materiaal, niet gemakkelijk. Veel kinderboeken van vroeger zijn voorgoed verdwenen; ze werden door kinderen ‘opgebruikt'. Bibliotheken verzamelden ze niet actief. Daarin is de laatste 25 jaar verandering gekomen. Vooral dankzij particuliere verzamelaars zijn er belangwekkende collecties voor het nageslacht bewaard gebleven.

Voorbeelden uit deze collectie Prentenboeken van 1810 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie