Prentenboeken van 1810 tot 1950 > Verantwoording

Het plan voor een gezamenlijke presentatie van prentenboeken op de site van Het Geheugen van Nederland is ontstaan tijdens het overleg van beheerders van kinderboekencollecties. Sinds 1991 worden in dat overleg nieuwe ontwikkelingen besproken en gezamenlijke belangen behartigd. Een presentatie op internet leek een goede manier om het beschikbare materiaal bij elkaar te brengen.

Hansje in Wonderland

De prentenboeken van Bibliotheek Rotterdam zijn, samen met een selectie oude kinderboeken, in een eerder stadium gedigitaliseerd. De oude kinderboeken zijn al sinds eind 2006 op de Geheugen website te zien (zie de collectie: Kinderboeken van Bibliotheek Rotterdam). De hier gepresenteerde, van Bibliotheek Rotterdam afkomstige boeken zijn gescand vanaf microfilm. De prentenboeken van de andere deelnemers zijn direct vanaf het origineel gescand. Daardoor zijn niet alle afbeeldingen in deze collectie van dezelfde kwaliteit.

De deelnemers hebben afspraken gemaakt over de wijze van scannen en presenteren van de boeken:
- De boeken zijn ‘per opening’ gescand, omdat illustraties vaak doorlopen over twee bladzijden.
- Twee onbedrukte en onbeschreven bladzijden naast elkaar zijn niet gescand. In de beschrijving is dit verantwoord met: ‘De keerzijde der bladen / illustraties is onbedrukt.’
- Alle titelbeschrijvingen zijn aangevuld, de jaren van uitgave zijn gecontroleerd en zonodig verantwoord. Om het zoeken naar afbeeldingen makkelijker te maken zijn inhoudelijke annotaties opgenomen.

Voorbeelden uit deze collectie Prentenboeken van 1810 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie