Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2 > Auteursrecht

De KB spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de website van Het Geheugen van Nederland gepubliceerde teksten of digitale objecten, dan verzoeken wij dit te melden aan de instelling die de verzameling beschikbaar heeft gesteld waartoe de desbetreffende tekst of het desbetreffende object behoort.

Voor meer informatie: zie disclaimer.

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie