Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2 > Brochures

Wat een tijd, wat een tijd! /door Werner Klemke/ ca 1943

Het NIOD instituut voor oologs-, holocaust- en genocidestudies heeft een zeer uitgebreide collectie brochuremateriaal, veelal verkregen door schenkingen van particulieren. Voor het Geheugen van Nederland is hieruit een selectie gemaakt van ongeveer 1500 brochures die betrekking hebben op Nederland en voormalig Nederlands-Indië tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier niet om de tijdens de bezetting clandestien uitgegeven brochures maar om legaal uitgegeven publicaties.

De brochures gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen, zowel politiek neutraal als propagandistisch van inslag, van bijvoorbeeld het oproepen tot inzamelen van oud papier tot het oproepen van het “bestrijden der barbaren met Bijbel en zwaard”. Onder de naoorlogse brochures zijn vooral veel publicaties over de bevrijding, herdenkingen van gevallenen en de persoonlijke verslagen van mensen die terugkeerden uit de kampen.

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie