Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2 > Strooibiljetten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de oorlogvoerende landen pamfletten uitgestrooid boven Europa en Azië. Deze strooibiljetten dienden uiteraard voor propagandadoeleinden maar ook om de burgerbevolking van de bezette gebieden en van de vijandelijke landen van informatie over het verloop van de oorlog te voorzien.

Duitsland verspreidde vooral in het begin van de oorlog pamfletten boven de door hen aangevallen landen in Europa. De Geallieerden verspreidden pamfletten over de door Duitsland bezette gebieden maar ook boven Duitsland en in Zuidoost-Azië. In het Pacific gebied werden pamfletten verspreid door zowel Japan als de Geallieerden.

Vox. Serie W, nr. 50

Voor het Geheugen van Nederland is een selectie gemaakt van de strooibiljetten die op het bezette Nederland of het toenmalige door Japan bezette Nederlands-Indië gericht waren. De collectie laat zien hoe de oorlogvoerende partijen de burgerbevolking psychologisch trachtten te beïnvloeden, welke onderwerpen voor propagandadoeleinden werden gebruikt en waarover men de burgerbevolking wilde informeren. Ook kunnen de overeenkomsten en verschillen in de psychologische oorlogvoering van de verschillende oorlogvoerende partijen onderzocht worden.

De strooibiljetten waren vaak losse blaadjes die één bepaald onderwerp behandelden. Maar er zijn ook de zogeheten luchttijdschriften, zoals De Luchtpost, De Wervelwind en De Vliegende Hollander. Dit waren echt tijdschriftjes, bestaande uit meerdere pagina’s en uiteraard gedrukt op dun papier. Ze werden periodiek verspreid en waren gevuld met informatieve artikelen. Deze tijdschriften werden door de Royal Air Force boven Nederland uitgestrooid.

Naast gedrukt materiaal zijn er boven Nederland incidenteel ook kleine geschenken uitgestrooid, zoals pakjes sigaretten en pakjes thee ter gelegenheid van Koninginnedag.

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie