Schoolboekjes uit de negentiende eeuw > Digitale les

Wetstrijd is een interactieve game voor tweede faseleerlingen (havo/vwo) met het vak geschiedenis. Het spel is een inleiding op het thema ‘Volksopvoeding in Nederland (1780 – 1901)’. Wetstrijd bevat vijf filmpjes met een schets van de politieke en sociaal-economische omstandigheden rond de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901. Na elk filmpje volgen vijf opdrachten. Er is historisch bronnenmateriaal dat de leerlingen kunnen bekijken.

Aan de orde komen onderwerpen als de Verlichting, de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de leerplichtwet en de ongelijkheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Verder is er aandacht voor historische figuren als John Locke, Hiëronymus van Alphen, Thorbecke, Abraham Kuyper, Van Houten en latere onderwijsvernieuwers als Jan Ligthart en Theo Thijssen en de tekenaars Jetses en Isings.

Ga naar de les

Voorbeelden uit deze collectie Schoolboekjes uit de negentiende eeuw

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie