Straatliederen > Overzicht van de gedigitaliseerde collecties

Collectie Wouters (deel KB). Liedbladen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Koninklijke Bibliotheek. 3861 bronnen.

Collectie Wouters (deel MI). Liedbladen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Meertens Instituut. 703 bronnen.

Collectie Meertens. Liedbladen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Koninklijke Bibliotheek. 1107 bronnen.

Collectie Gijsbers. Liedbladen, voornamelijk uit de negentiende eeuw. Meertens Instituut. 160 bronnen.

Collectie Karremans. Liedbladen, deels Rotterdam en voornamelijk uit de 20e eeuw. Meertens Instituut. 102 bronnen.

Collectie KB 11 A 47: liedbladen gedrukt door Van Paemel uit Gent aan het begin van de negentiende eeuw. Koninklijke Bibliotheek. 51 bronnen.

Collectie Spaaij. Liedbladen, vooral uit de twintigste eeuw. Meertens Instituut. 49 bronnen.

Collectie KB 1700 D 1: liedbladen uit de 16e en 17e eeuw Koninklijke Bibliotheek. 45 bronnen.

Collectie Boontjes. Liedbladen, deels Gronings en voornamelijk uit de twintigste eeuw. Meertens Instituut. 43 bronnen.

Collectie Mol. Liedbladen uit de Tweede Wereldoorlog. Meertens Instituut. 21 bronnen.

Deze collecties werden uitgebreid met twee achttiende-eeuwse liedboekjes met straatliederen:

De Schreeuwende KAT-SOE, Op zyn WAGEN. Pak maar weg, Stuk voor Stuk, Voor VIER Stuyvers. Zingende de Aldernieuwste Liederen die Hedendaags gesongen worden. Amsterdam, Erven vander Putte, [1751-1800].
[Koninklijke Bibliotheek: 12 G 22]

DE VROLYKE KRAMER, MET KLYN JANS PLEIZIERIG EN VERMAKELYK MARS-DRAGEND HONDJE. Bestaende in de aangenaamste Gezangen, op de Nieuwste en hedendaagsche Voizen. Op nieuws overzien, Verbeterd en Vermeerderd met verscheide Nieuwe Liederen en schoone Figuuren. 11e druk. Amsterdam, Erv. Wed. Jacobus van Egmont, [1780 c.].
[Koninklijke Bibliotheek: 6 G 28]

Hieraan zijn toegevoegd twee zeldzame muziekbronnen uit de negentiende eeuw:

Jb. Kwast, Gezelschapsliederen of uitgezochte verzameling van 145 Nederlandsche Zangen en 14 Volksliederen van de voornaamste landen met de in gebruik zijnde Melodieën en Piano-Accompagnement, door [...] Muziekonderwijzer te Amsterdam. Amsterdam, Tj. van Holkema, z.j. Meertens Instituut: 3978 (GK) A 45.

[Marius A. Brandts Buys,] Gezelschapsliederen. Oud en nieuw. Leiden, A.W. Sijthoff, [1875]. Meertens Instituut: 3978 (GK) A44.

Voor de illustraties is gebruik gemaakt van enkele oudere liedbladen uit de collectie pamfletten van de Koninklijke Bibliotheek.

Voorbeelden uit deze collectie Straatliederen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie