Topografie van Nederland > Over de collectie

 

Laatste toren van het Egmonder Slot

Collectie Bodel Nijenhuis
De collectie Topografie van Nederland op het Geheugen bestaat uit meer dan 13.000 prenten en tekeningen. Het grootste deel is bijeengebracht door verzamelaar Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872). Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden waar hij in 1819 promoveerde. Twee jaar later werd hij firmant in de boekhandel-uitgeverij van zijn grootvader, Johannes Luchtmans.

In 1848 werd uitgeverij Luchtmans overgenomen door E.J. Brill en richtte Bodel Nijenhuis zich volledig op zijn werk als secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en zijn verzamelingen. Het verzamelen van kaarten, topografische prenten en tekeningen, historieprenten, portretten en plaatsbeschrijvingen kan beschouwd worden als zijn levensdoel. Bodel Nijenhuis liet in zijn testament vastleggen dat zijn collectie aan de Universiteitsbibliotheek Leiden aangeboden zou worden.

Prentenkabinet
Naast de nalatenschap van Bodel Nijenhuis zijn in deze digitale collectie zo'n 2.000 prenten en tekeningen uit de collectie van het Prentenkabinet opgenomen. De kern van de collectie van het Prentenkabinet wordt gevormd door een legaat van 21.000 prenten dat de Haagse jurist en verzamelaar Jean Theodore Royer in 1815 aan de Universiteit Leiden naliet. Sindsdien is de collectie uitgegroeid tot een van de grote prentverzamelingen in Nederland die met circa 100.000 stuks een overzicht geeft van de grafische kunsten in de belangrijkste Europese landen vanaf de zestiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw.

Voorbeelden uit deze collectie Topografie van Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie