Verzonken schatten > Over de collectie

Depot van het NISAIn de provincie Flevoland vindt al zestig jaar scheepsarcheologisch onderzoek plaats. In de polders - die samen met het Markermeer en het IJsselmeer vroeger de Zuiderzee vormden -  zijn de vindplaatsen bekend van 435 schepen. Inmiddels zijn 350 scheepswrakken opgegraven. Evenzovele inventarissen en soms ook ladingen zijn geborgen.

In de Zeeuwse wateren, Wadden- en Noordzee zijn duizenden scheepswrakken bekend. De afgelopen twintig jaar zijn tientallen daarvan verkend of onderzocht door het duikteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Honderden wrakken zijn vanwege hun historische waarde opgenomen in de database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Elk schip kan beschouwd worden als een 'gesloten vondstcomplex'. Schip, inventaris, delen van de uitrusting, eventuele persoonlijke bezittingen en restanten van lading. Samen vormen ze een momentopname van het tijdstip van ondergang. Hierdoor is het mogelijk om de onderlinge samenhang tussen schip, lading en de verschillende vondstgroepen als een 'tijdscapsule' te bestuderen.

De opgegraven vondsten worden na conservering en documentatie opgenomen in de Rijkscollectie Scheepsarcheologie. Grote scheepsdelen worden in eigen beheer geconserveerd of herbegraven in een daarvoor speciaal gereserveerd velddepot. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de collectie.

De Rijkscollectie Scheepsarcheologie bestaat uit meer dan 20.000 voorwerpen. 4500 hiervan zijn opgenomen in het Geheugen.

Voorbeelden uit deze collectie Verzonken schatten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie