Verzonken schatten > Scheepskerkhof IJsselmeerpolders

Opgraving

In ons waterrijke land vond het transport van mensen en goederen eeuwenlang voornamelijk plaats over het water. De Zuiderzee vormde een belangrijke schakel in het transportnetwerk. Daarnaast was de visserij op de binnenzee een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.

In de loop der eeuwen zijn er veel schepen vergaan  op de Zuiderzee, die met zijn vele ondiepten en onverwachte stromingen lastig te bevaren was. Het grootste deel van de gezonken schepen bestaat uit binnenvaart- en vissersschepen vergaan tussen 1200 en 1900.

Door de structuur van de zeebodem zonken de meeste schepen snel weg. Daardoor zijn ze vaak goed bewaard gebleven. Bij de aanleg en inrichting van de IJsselmeerpolders zijn veel van deze schepen teruggevonden. Tot op heden (2004) zijn 435 scheepswrakken geregistreerd. Regelmatig worden nog nieuwe vondsten gemeld. Het is het grootste scheepskerkhof op het droge in de wereld.

Lees meer over:
Vrachtschepen
Waterschepen

Voorbeelden uit deze collectie Verzonken schatten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie