Hoogtepunten van het Letterkundig Museum > C.S. Adama van Scheltema (1863-1923)

C.S. Adama van ScheltemaC.S. Adama van Scheltema is de belangrijkste woordvoerder van de generatie volgend op de zgn. ‘Beweging van Tachtig’. Met zijn Grondslagen eener nieuwe poëzie (1907) keerde hij zich tegen het naturalisme en het in zijn ogen te ver doorgevoerde individualisme en bepleitte hij een wending naar een meer maatschappelijk gerichte literatuur. Zijn dartele poëzie sprak een groot publiek aan, zodat veel van zijn bundels herdruk op herdruk hebben beleefd.

De collectie-Scheltema van het Letterkundig Museum beslaat de periode 1883-1974. De basis van de collectie wordt gevormd door de schriftelijke nalatenschap van Scheltema zoals deze onmiddellijk na zijn dood bijeengebracht is door zijn weduwe. Zij heeft tevens brieven van Scheltema bij zijn correspondenten teruggevraagd en gevoegd bij diens nalatenschap. Voorts behoort tot de collectie de door haar met uitgevers en anderen na de dood van Scheltema gevoerde correspondentie en drukproeven e.d. uit die periode. De collectie is in de loop der jaren uitgebreid met documenten uit andere nalatenschappen en archieven. De collectie omvat brieven van en aan Scheltema, autografen, typoscripten, drukproeven, officiële documenten, persoonlijke documenten en boeken uit zijn zgn. handbibliotheek met correcties, varianten en aantekeningen voor eventuele herdrukken.

Voor deze site is de in 1906 verschenen dichtbundel Eenzame liedjes uitgekozen (klik op 'inhoudsopgave' om door het document te bladeren).

<< terug naar het overzicht   |   volgende schrijver >>

Voorbeelden uit deze collectie Hoogtepunten van het Letterkundig Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie