Straatliederen > Het gelegenheidslied

Borchure voor bruiloften en andere partijenVooral in de late negentiende en twintigste eeuw verschijnt een categorie liedbladen die bedoeld was voor gebruik bij speciale gelegenheden, vooral voor feesten.

In boekhandels en feestartikelenwinkels waren brochures en liedbladen te koop voor bepaalde gelegenheden, zoals een bruiloft. De bruiloftsliederen werden wel tijdens het feest uitgedeeld en gezamenlijk gezongen. In de brochures vinden we behalve de liedjes dan ook andere vormen van voordracht, zoals sketches en toespraken. In de teksten - die over het algemeen door beroepsauteurs waren geschreven - kon soms op aangegeven plaatsen een eigen, persoonlijke 'invulling' worden gegeven, zoals de namen van bruid en bruidegom.

Een ander type gelegenheidslied is geschreven voor één bepaalde gelegenheid. Herdenkingen of jubilea van speciale gebeurtenissen vallen in deze categorie. Denk hierbij aan de viering van het 100-jarig bestaan van een typografische vereniging of de oprichting van een monument. De hierbij uitgegeven brochures werden vooral lokaal verspreid door een vereniging of comité. In diezelfde bundeltjes staan ook wel bondsliederen, algemene verenigingsliederen en de op dat moment populaire liedjes.

Voorbeelden uit deze collectie Straatliederen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie