Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2 > Colofon

De Nationale collectie propagandadrukwerk is een resultaat van het programma Kerncollecties Tekst waaraan de Koninklijke Bibliotheek met subsidie van het Programma Erfgoed van de Oorlog (VWS) uitvoering heeft gegeven. Het programma omvatte de selectie, digitalisering, duurzame opslag en beschikbaarstelling van meer dan 500.000 pagina’s oorlogsdagboeken, verzetsliteratuur en propagandadrukwerk uit de collecties van 25 instellingen. Dit unieke bronmateriaal is nu via het Geheugen van Nederland digitaal te bekijken:

Nationale collectie Propagandadrukwerk WO2

Verzetsliteratuur
Nationale collectie Oorlogsdagboeken
Oorlogsdagboeken

Collecties:
NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.

Teksten subsite:
Femke Jacobs (NIOD)
Jasper Faase (Koninklijke Bibliotheek)
Miluska Dorgelo (Koninklijke Bibliotheek)

Subsidie:
Deze collectie is gedigitaliseerd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Programma Erfgoed van de Oorlog.

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie